کیلومتر 17 جاده مخصوص تهران-کرج، جنب خیابان دارو پخش، خیابان 63 (ملک سابق)، بن بست اول، پلاک 6

02144981233 – 02144980884
09109101811 – info@barbod.co